Back

About Andersson Elffers Felix

AEF is een jong en springlevend adviesbureau. We werken met 50 adviseurs aan maatschappelijke vraagstukken. We adviseren overheden, publieke en private organisaties. Dit doen we in verschillende domeinen, zoals veiligheid, infrastructuur, onderwijs en zorg. Onze opdrachten zijn gevarieerd. Zo houden we ons onder andere bezig met (strategische) businesscases, beleidsevaluaties en procesoptimalisaties. Een paar voorbeelden waar we ons de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden:
• Optimaliseren van de beddenplanning in een ziekenhuis
• Begeleiden van een fusie tussen woningcorporaties
• Doorlichten van de bedrijfsvoeringsafdelingen van de inspectie van een ministerie
• Opstellen van een businesscase wanneer de spreekuren voor huiselijk geweld op een andere manier worden georganiseerd
• Uitvoeren van een maatschappelijke kosten-baten analyse voor de re-integratie van statushouders

Het leven als adviseur bij AEF is afwisselend, uitdagend en dynamisch. Je werkt in gevarieerde teams aan meerdere opdrachten tegelijk. We stimuleren je om in het begin zo veel mogelijk verschillende opdrachten te doen. Zo kom je het beste te weten wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Binnen de projectteams leunen we op ieders gevoel van verantwoordelijkheid en werk je zelfstandig onderdelen van het project uit.

Geen dag is hetzelfde bij AEF. Je werkzaamheden variëren van het maken van (kwantitatieve) analyses en het uitvoeren van onderzoek tot het begeleiden van werksessies, het voeren van interviews en het adviseren van je klant. Je bent hierbij in staat bruggen te slaan tussen beleid en uitvoering en bent gesprekspartner voor de uitvoering en sparringpartner voor beleidsmakers.

Buiten projecten om organiseren we verschillende activiteiten, zoals de maandelijkse bureauavond en de halfjaarlijkse bureautweedaagse. Ook zijn er verschillende initiatieven zoals een wintersportweekend, hardloopevenementen en een tweejaarlijkse alumni-bijeenkomst.

Wil je meer weten over AEF? Op www.aef.nl vind je meer informatie over de mensen die bij ons werken en de projecten die we doen. We staan ook altijd open voor informele kennismakingsgesprekken. Hiervoor kun je contact opnemen met Evelien Rutgers (030-236 30 30 of werving@aef.nl).

Case - Consultancy

Andersson Elffers Felix
Where Room 10
When March 4th
Time 14:00 - 16:30

Login

Register
Lost Password