Back

About EY

EY Accounting

Met 261.000 medewerkers wereldwijd zijn we gespecialiseerd in Assurance, Tax, Transactions en Consultancy. Ons grootste onderdeel is Assurance, ook wel accountancy genoemd. Hier draait alles om het creëren van vertrouwen. We analyseren de gegevens achter de bedrijfsactiviteiten van onze klanten, zodat zijzelf, maar ook hun investeerders en de toezichthouders een duidelijk beeld krijgen van de prestaties. En dat is essentieel voor het goed functioneren van markten én van de maatschappij. Binnen EY Assurance kun je kiezen uit drie verschillende richtingen: Audit & Accounting, Climate Change & Sustainability en Technology Risk. Veel van onze opdrachtgevers zijn grote internationale ondernemingen. We kijken altijd verder dan de cijfers en de resultaten van een onderneming of organisatie alleen. Onze international purpose is namelijk: Building a better working world. Daarmee bedoelen we dat we niet alleen een bijdrage willen leveren aan de business van onze klanten, maar ook aan de rol die zij spelen in hun omgeving en dus aan een beter werkende wereld.

Je krijgt bij ons veel zelfstandigheid. Bovendien werk je in een team met leuke, betrokken collega’s. Binnen EY geloven we dat teams met daarin specialisten met verschillende achtergronden en talenten tot de beste resultaten komen. Om die teams te kunnen samenstellen, hebben we mensen nodig die flexibel kunnen denken en zich gemakkelijk kunnen aanpassen. Mensen met verschillende achtergronden, talenten en vooropleidingen. We koesteren de verschillen. Juist omdat we geloven dat die verschillen elkaar aanvullen en versterken. Binnen je team heb je toegang tot de support en expertise van collega’s over de hele wereld in meer dan 150 landen. Zo is de hele wereld ons werkterrein. En heb jij volop mogelijkheden je loopbaan mondiaal vorm te geven.

Audit & Accounting
Vertrouwen dankzij duidelijkheid en transparantie. Daar gaat het om in dit vak. Als accountants bij EY voeren we betrouwbare controles uit, waardoor onze opdrachtgevers heldere, betrouwbare informatie kunnen geven aan hun investeerders en andere stakeholders. We zorgen voor de financiële verslaglegging en geven feedback over de administratieve processen binnen de organisatie. Dat alles is essentieel voor het goed functioneren van de financiële (kapitaal)markten en uiteindelijk de hele maatschappij. Tot onze klantenkring behoren (al dan niet beursgenoteerde) grote ondernemingen en bedrijven in groeimarkten. We werken in ruim 150 landen in multi-disciplinaire teams volgens onze Global Audit Methodology, waardoor onze mensen zowel nationaal als internationaal alle kansen krijgen en een uniforme werkwijze hanteren.

Climate Change & Sustainability
Een beter werkende wereld is een duurzamere werkende wereld. We helpen onze klanten met het krijgen van inzicht in de kansen en bedreigingen waar ze op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken mee worden geconfronteerd. Hoe kunnen ze een toekomstbestendige bedrijfsvoering ontwikkelen, op zowel financieel, sociaal als milieu gebied? Ook adviseren we over impactmetingen (wat zijn de gevolgen voor het natuurlijke en sociale kapitaal van een onderneming?), compliance vraagstukken rond gezondheid en veiligheid, stakeholderdialogen en waarde creatie modellen. Hierbij verliezen we de financiële aspecten geen moment uit het oog.

Technology Risk
Elke IT-omgeving heeft zijn eigen risico’s en uitdagingen. En door het inpassen van nieuwe technologieën en het introduceren van nieuwe producten en diensten, komen er steeds meer nieuwe risico’s bij. Daarom helpen we opdrachtgevers deze risico’s in kaart te brengen, te beheersen en tegelijkertijd hun IT¬systemen zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.

EY Consultancy

Wat we doen bij EY Consultancy:  EY consultancy is het snelst groeiende onderdeel bij EY. Met zo’n 20.000 professionals maken wij het verschil bij onze klanten. Wij helpen onze klanten met het oplossen van (sector) specifieke vraagstukken, het benutten van groeikansen en helpen bedrijven te beschermen tegen risico’s. Samen met onze klanten werken we aan strategische veranderingen en nieuwe, innovatieve manieren van denken op gebieden zoals business strategie, operating models, customer journeys,digitalisatie- uitdagingen, procestransformatie, finance en IT ontwikkelingen. Een overzicht van alle specialisaties vind je op de achterzijde. Veel van onze opdrachtgevers zijn grote internationale ondernemingen. We kijken altijd verder dan de kansen, de cijfers en de resultaten van een onderneming of organisatie alleen. Onze internationale purpose is namelijk: Building a better working world. Daarmee bedoelen we dat we niet alleen een bijdrage willen leveren aan de business van onze klanten, maar ook aan de rol die zij spelen in hun omgeving.

EY Innovatie
Binnen EY vinden we het heel belangrijk dat we als wereldwijde organsatie bijdragen aan verantwoord en duurzaam ondernemen. Wij zien het als onze taak om zowel voor onze klanten als voor ons zelf innovatief bezig te zijn. Wij zijn elke dag bezig met innovatieve vraagstukken voor onze klanten. We hebben een Wavespace waarin we onze klanten verder helpen door digitale sessies. Daarnaast hebben wij ons eigen ecosystem van start-ups waar jij als EY consultant advies aan kunt geven. Intern hebben onze medewerkers ook de mogelijkheid om innovatief bezig te zijn d.m.v. ons interne innovatieprogramma. Elk jaar doen er zo’n 100 collega’s mee aan het programma om EY te innoveren.

EY Strategy and Transactions

Bij EY Strategy and Transactions adviseren we klanten over strategieën om kapitaal te verkrijgen, te investeren, te optimaliseren en te behouden. Daarbij gaat het vaak om het kopen, verkopen, laten fuseren of herstructureren van ondernemingen. Op die manier kunnen onze klanten hun strategische doelen bereiken. Binnen EY Strategy and Transactions kun je kiezen uit verschillende richtingen: Transaction Diligence, Mergers & Acquisitions, Valuation, Modeling & Economics, Debt Advisory, Turnaround and Restructuring Strategy, Transaction Strategy and Execution, Real Estate Advisory Services en Infrastructure Financial Advisory.

Voor meer informatie https://www.ey.com/nl_nl

Presentation

EY
Where Online Room 1
When March 2nd
Time 09:00 - 10:00

Speeddates – Accountancy

EY
Where Online Room 5
When March 2nd
Time 10:15 - 11:15

Speeddates – Consultancy

EY
Where Online Room 5
When March 2nd
Time 11:45 - 12:45

Speeddates – Strategy & Transactions

EY
Where Online Room 6
When March 2nd
Time 15:15 - 16:15

Login

Register
Lost Password