About AIVD

Wij zijn de AIVD. We staan voor de veiligheid van Nederland. Al sinds de oprichting, kort na de Tweede Wereldoorlog, beschermen we de democratie tegen nationale en internationale dreigingen. Zodat we in vrijheid kunnen leven.

Wij doen wat nodig is om te voorkomen dat staten, organisaties of personen onze rechtsstaat tegenwerken, ondergraven of aanvallen. We waken, vaak onzichtbaar, soms zichtbaar, over Nederland en zijn bevolking. We doen dat vanuit een rotsvast vertrouwen in de democratie, een kostbaar en kwetsbaar bezit.

De AIVD is een directoraat-generaal (dg) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en valt onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

De AIVD werkt met ruim 2.000 medewerkers aan de veiligheid van Nederland, door alert te zijn op risico’s en gevaren. Uniek werk dat ons een grote verantwoordelijkheid en een sterke motivatie geeft om te voorkomen dat staten, organisaties of personen onze rechtsstaat tegenwerken, ondergraven of aanvallen.

Wij zijn wendbaar.
Als de situatie daarom vraagt passen we ons aan. Nieuwe ontwikkelingen zien we als een kans. Een kans die we met beide handen aangrijpen. We hebben ongekende mogelijkheden die vragen om creativiteit en een snelle geest.

Wij zijn gewetensvol.
Onze unieke positie geeft ons een grote verantwoordelijkheid. En die nemen we ook. Respect en integriteit staan hoog in het vaandel. We doen wat we beloven. We kennen de wet en hebben het lef buiten kaders te denken.

Wij zijn verbindend.
Ons werk doen we niet alleen. Door onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken. We zoeken kennis als we die zelf niet hebben, we delen kennis als anderen die niet hebben. We weten wat anderen beweegt. We staan voor elkaar en halen het beste in elkaar naar boven.

Wij zijn moedig.
Het hogere doel houden we altijd voor ogen, randzaken leiden ons niet af. We zetten stappen die anderen niet zetten. We zijn standvastig en gaan waar nodig tegen de stroom in.

De AIVD is er voor de veiligheid van alle Nederlanders. Hier werk je elke dag in hechte teams aan onderzoeken die erop zijn gericht dreigingen voor de nationale veiligheid te erkennen – en te duiden.

Of je maakt deel uit van een andere unit of algemene afdeling, zoals juridische zaken, HR of unit ICT, en ondersteunt op die manier de organisatie in de uitvoering van haar taken.

Welke baan je ook hebt bij de AIVD: in alle gevallen lever je vanuit jouw expertise een betekenisvolle bijdrage aan de bescherming van de Nederlandse democratische rechtsorde.

Login

Registration for the 29th edition of the Amsterdam Career Days is now officially closed!

If you experience problems to log-in, please click on ‘forgot your password’, this should grant you access to you personal ACD account again.

If this issue remains, contact us at info@acd.nu

Register